• Vải địa kỹ thuật dệt là gì?

  Vải địa kỹ thuật dệt là gồm những sợi polypropylen được dệt ngang dọc giống như vải may.

  Vải địa kỹ thuật dệt:

  Gồm những sợi được dệt ngang dọc giống như vải may. Biến dạng của nhóm này thường được thí nghiệm theo 2 hướng chính: hướng dọc máy, viết tắt MD (machine direction) và hướng ngang máy, viết tắt CD (cross machine derection).

  Vải địa kỹ thuật dệt

  Ứng dụng vải địa kỹ thuật dệt:

  • Gia cố nền đường đắp: Nhằm tăng tính ổn định cho đường đắp cao trên nền đất yếu, kháng cắt thấp
  • Khôi phục nền đất yếu: Vải địa kỹ thuật dệt được sử dụng như một biện pháp tiết kiệm và hiệu quả để phục hồi các ô hay khu vực đất rất yếu như đầm phá, ao bùn, với tính năng gia cường.
  • Liên kết các cọc: Vải địa kỹ thuật dệt được sử dụng trải trực tiếp trên đầu các cọc gia cố ổn định cho nền đất yếu (đường đắp cao, nhà xưởng, bồn bể trên nền đất yếu) đóng vai trò như tấm nhịp bắc cầu giữa các cọc giúp dàn đều tải trọng.
  • Đệm nền có nhiều lỗ hổng:  Nhằm bảo vệ các lớp lót như màng chống thấm (ô chôn lấp rác, hồ chứa trên núi đá đồi, vùng mỏ, v.v). Vải địa kỹ thuật dệt được sử dụng phủ nền có nhiều lỗ trống, phần nền đá vôi, phần nền bị lổn nhổn… 
  • Chống xói mòn – lọc và tiêu thoát: Lọc tiêu thoát nhằm giảm bớt áp lưc thủy động từ bên trong bờ mái dốc; và triệt tiêu bớt các năng lượng gây xói mòn như sóng, gió, mưa. Được áp dụng trong các công trình như đê, đập, kênh mương thủy lợi, kè sông, biển...
  Ngày đăng: 26-02-2016 803 lượt xem