• So sánh Ao làm bằng bạt chống thấm HDPE và Ao nuôi truyền thống

  So sánh chất lượng giữa ao nuôi truyền thống và ao nuôi làm bằng bạt chống thấm HDPE

  Trước đây, các trang trại nuôi thủy sản thường sử dụng ao đất. Ao có lót màng(bạt) chống thấm HDPE chỉ được dùng khi không có ao đất ví dụ như khu vực đầm lầy, môi trường bị nhiễm độc. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của dịch bệnh và việc nuôi trồng thủy sản với quy mô công nghiệp, việc sử dụng bạt chống thấm trong ao nuôi ngày càng trở nên phổ biến.

   

  Dưới đây là những nghiên cứu về kiểm soát dịch bệnh trong ao nuôi công nghiệp sử dụng màng(bạt) chống thấm HDPE

  • Agromarina  de  Panama,  Nam Mỹ  -  Panama, cũng như tất cả các nước có nuôi tôm công nghiệp trên toàn thế giới, đã bị ảnh hưởng sâu sắc của Hội Chứng Virus Đốm Trắng (WSSV) vào năm 2000, sản xuất hầu như đình trệ hoàn toàn.
  • Theo công trình của Bray và nhóm nghiên cứu năm 2001, họ đã nuôi thành công tôm thẻ chân trắng ở các trang trại trước đây bị dịch WSSV trong các ao nuôi xử dụng bạt chống thấm. Tỉ lệ sống sót và phát triển trong các ao này lên tới 80% trong khi chỉ có 9% tôm sống sót trong các ao đất. Hơn nữa, mật độ nuôi trong các ao lót bạt chống thấm cao hơn trong ao đất tới hơn 30 lần.
  • Nuôi tôm thẻ chân trắng thử nghiệm tại trang trại CPB, Indonesia – N.  Taw và nhóm nghiên cứu (2002) công bố rằng với ao nuôi được xử lý băng bạt chống thấm HDPE và hệ thống quản lý tiên tiến, năng xuất thu hoạch đã tăng từ 3,634 kg tôm/ha lên 10,094 kg tôm/ha.
  • Nghiên cứu nuôi thử nghiệm tôm sú tại Malaysia (2000) – ao nuôi có lót màng(bạt) chống thấm HDPE không những cho phép tăng mật độ tôm nuôi mà còn năng xuất nuôi trồng lên hơn 50% so với việc nuôi trong các ao đất truyền thống.
  • Như vậy, với màng(bạt) chống thấm HDPE, nguy cơ rò rỉ và ô nhiễm nước sẽ bị giảm thiểu qua đó giảm nguy cơ dịch bệnh và tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản.

  Tổng kết lại:

  Ao nuôi truyền thống:

  Ao nuôi bằng màng(bạt) chống thấm HDPE:

  Rò rỉ nước

  Chống thấm nước tốt

  Khả năng nhiễm bệnh, nhiễm độc cao

  Hạn chế lây bệnh, độc

  Bảo trì khó

  Bảo trì dễ dàng

  Thu hoạch thủy sản không triệt để

  Thu hoạch gần như triệt để

  Mật độ nuôi thấp

  Có thể tăng mật độ nuôi

   

  Ngày đăng: 10-01-2015 1,569 lượt xem