• Những lưu ý khi làm hầm Biogas

  Để thiết kế một hầm biogas có nắp vòm cố định được chôn dưới đất gồm có ba phần chính nối tiếp nhau như sau:

  1.Ngăn trộn: là nơi phân động vật được trộn với nước trước khi đổ vào hầm phân hủy.
  2.Hầm phân hủy: là nơi phân và nước bị phân hủy lên men. Khí CH4 và các loại khí khác sẽ sinh ra trong hầm này và những khí này sẽ đẩy phân và bùn cặn ở đáy bể lên bể áp lực.
  3.Bể áp lực: dùng để thu nhận phân và bùn cặn. Khi khí được sử dụng, phân và bùn cặn sẽ chảy ngược vào hầm phân hủy để đẩy khí ra. Khi lượng phân quá nhiều lớn hơn cả thể tích của hầm thì phân sẽ bị đẩy ra ngoài.

  Phân dư thừa từ bể áp lực phải được chảy vào bể chứa hoặc đổ ra các cánh đồng để bón cải tạo cho đất, nếu để chảy vào nguồn nước tự nhiên thì nó sẽ gây ô nhiễm nguồn nước này.

   

  Kích cỡ của hầm biogas thích hợp cho nông trại:

  Gia súc/thể tích

  8m3

  12m3

  16m3

  Bò sữa

  3

  5

  7

  Bò thịt

  6

  12

  18

  Heo

  15

  25

  38

   


  Công thức tính kích thước của hầm biogas:

  • Phân tươi/ngày x số gia súc x 2 (với bò) hoặc x 3 (với heo) x thời gian lưu giữ (60 ngày)
  • Ví dụ: một trại có 45 heo nái trên 60kg (một heo nái sản xuất 2kg phân tươi/ngày)
  • Phân heo x số con x 3 x thời gian lưu giữ = 2 x 45 x 3 x 60 = 16.200kg
  • Như vậy, hầm biogas nên có kích thước là 16m3.

   

   

  Ngày đăng: 11-03-2016 1,190 lượt xem