Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật màng chống thấm HDPE GSE, HDPE SOLMAX, HDPE HUITEX

 1. Vải địa kỹ thuật dệt là gì?

  Vải địa kỹ thuật dệt là gì?

  Vải địa kỹ thuật dệt là gồm những sợi polypropylen được dệt ngang dọc giống như vải may.
 2. Những lưu ý khi thi công màng (bạt) HDPE

  Những lưu ý khi thi công màng (bạt) HDPE

  Những lưu ý khi thi công công trình (màng)bạt chống thấm HDPE nhằm đạt hiệu quả cao nhất
 3. Hệ thống xử lý chất thải làm bằng bạt chống thấm HDPE

  Hệ thống xử lý chất thải làm bằng bạt chống thấm HDPE

  Tìm hiểu về cách xây dựng hệ thống xử lý chất thải làm bằng bạt chống thấm HDPE
 4. So sánh Ao làm bằng bạt chống thấm HDPE và Ao nuôi truyền thống

  So sánh Ao làm bằng bạt chống thấm HDPE và Ao nuôi truyền thống

  So sánh chất lượng giữa ao nuôi truyền thống và ao nuôi làm bằng bạt chống thấm HDPE