Màng phủ LDPE/LLDE/PE

Dùng màng phủ nông nghiệp gồm các loại khổ rộng: 0.7m, 0.8m, 0.9m, 1m, 1.2m, 1.4m, 1.6m chiều dài đều bằng 400m/cuộn và độ dày 30 microns, 25 microns, 22 microns, màng bọc rác, màng phủ quấn LDPE/LLDE/PE